Thi công vách ngăn Thư Viện ĐHSP Thái Nguyên

Tên công trình: Thư Viện ĐHSP Thái Nguyên
Thông tin công trình:
– Phong cách thiết kế: Hiện đại
– Sản phẩm sử dụng:
– Thời gian thi công: Tháng 1 – 2020
– Diện tích: 2941 m2

Thiết kế nội thất thư viện tầng 1 thư viện Thái Nguyên

Tổng diện tích thiết kế nội thất thư viện Thái nguyên tầng 1 là  673 m2  bao gồm: 16 giá sách, 8 giá kệ giới thiệu sách, 6 giá sách khung sắt, 8 giá gửi đồ, 1 sofa nối thẳng, 2 sofa ôm cột , 1 bộ vách sau lương lễ tân, 2 bộ bàn máy, 6 bàn cafe 3 chỗ, 1 bàn quầy lễ tân, 1 bàn phát hành giáo trình, 30 bàn cafe, 4 ghế ngiệp vụ thư viện, 22 bàn đọc sách, 8 bàn máy tính, 52 ghế cho bạn đọc, 3 bàn cafe 4 chỗ

Thiết kế nội thất thư viện tầng 2 thư viện Thái Nguyên

Tổng diện tích  567 m2  thiết kế nội thất thư viện Thái Nguyên tầng 2  bao gồm: 56 bàn đọc sách, 18 bàn máy tính, 198 ghế cho bạn đọc, 2 bàn cafe 4 ghế, 1 quầy thông tin, 8 bàn học nhón 6 người, 2 bàn học nhóm 10 người, 1 bục thuyết trình, 1 ghế chuyên viên, 11 giá sách, 6 giá sách thấp, 1 bộ vách sau lưng lễ tân, 2 sofa tròn, 8 ghế bàn cafe, 5 bàn máy tính tra cứu loại 2, 2 bàn máy tính tra cứu loại 1.

Thiết kế nội thất thư viện tầng 3 thư viện Thái Nguyên

Tổng diện tích thiết kế nội thất thư viện Thái Nguyên tầng 3 là 567 m2  bao gồm: 8 bàn đọc sách, 34 bàn máy tính, 109 ghế bạn đọc, 3 bàn lục giác, 4 bàn học nhóm 6 người, 1 bàn quầy thông tin, 1 ghế nghiệp vụ thư viện, 12 giá sách, 17 bàn uốn theo thiết kế, 2 sofa cong, 3 sofa thẳng, 10 sofa tròn nhỏ, 5 sofa bộ thẳng, 5 bàn cho sofa, 1 vách sau lưng lễ tân, 1 bộ vách chia bàn, 4 bộ tủ thấp.

Thiết kế nội thất thư viện tầng 4 thư viện Thái Nguyên

Tổng diện tích 567 m2 thiết kế nội thất thư viện Thái Nguyên tầng 3  bao gồm: 7 bàn đọc sách, 40 bàn máy tính, 100 ghế cho bạn đọc, 5 bàn lục giác, 15 bàn đọc sách cao, 1 bàn quầy thông tin, 15 ghế bàn đọc, 4 giá sách, 1 sofa tròn, 1 sofa cong, 5 sofa tròn nhỏ, 2 bộ sofa thẳng, 2 bục thuyết trình.

Thiết kế nội thất thư viện tầng 5 thư viện Thái Nguyên

Tổng diện tích thiết kế nội thất thư viện Thái Nguyên tầng 5 là 567 m2  bao gồm: 10 bàn đọc sách , 20 ghế họp, 8 ghế nghiệp vụ thư viện, 8 bàn nghiệp vụ thư viện, 1 bàn xử lí kĩ thuật, 1 sofa phòng quản lí, 3 tủ xử lý kĩ thuật, 10 tủ nghiệp vụ thư viện, 19 giá sách, 1 ghế xử lí kỹ thuật, 2 ghế trình ký.