Thi Công Vách ngăn Bia Heniken Việt Nam

Tên công trình: Công Ty TNHH Bia Heniken Việt Nam
Thông tin công trình:
– Phong cách thiết kế:
– Sản phẩm sử dụng: VÁCH KÍNH PHIM XANH VNK12
– Thời gian thi công: